Kakkunnam Poomala Bhagavathy Temple Kaliyattam Koladhari : Thekkumkara Babu Karnamurthy
poomaruthan daivam