Quotes

ബുദ്ധമതം ലോകത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

September 18, 2023

“The mind is everything. What you think, you become.” Hidden Mantra, your

June 15, 2023

Theyyam is a traditional art form that celebrates the divine and ancestral

April 26, 2023