യോഗ

“യോഗ എന്നാൽ കൂടിച്ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിക്കുക എന്നാണ് അർഥം, സംസ്കൃതത്തിലെ “യുജ്”എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് യോഗ എന്ന വാക്ക്‌ ഉണ്ടായത്. “

യോഗ എന്നാൽ എന്ത്?

യോഗ എന്നാൽ ഒരു വ്യായാമമുറ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആയിരകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മുതൽ യോഗ ഒരു ജീവിത ശൈലി ആയി അനുഷ്ഠിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.

യോഗ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനേയും രോഗങ്ങൾ വരാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും എപ്പോഴും ഊര്‍ജസ്വലതയോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

യോഗയുടെ ചരിത്രം / ഉത്ഭവം

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യോഗ. ഇന്ത്യയിലെ ആറ് പൗരാണിക ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യോഗ. നാഗരികതയുടെ ഉദയത്തോടെയാണ് യോഗാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പാണ് യോഗയുടെ ഉത്ഭവം. യോഗ സംസ്കാരത്തിൽ ശിവനെ ദൈവമായി കാണുന്നില്ല, ആദിയോഗിയാണ്. ശിവനെ ആദ്യത്തെ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആദിയോഗിയായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് അദ്ദേഹമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഹിമാലയത്തിൽ വച്ച് ആദിയോഗി തന്റെ അഗാധമായ അറിവ് ഐതിഹാസികരായ സപ്തരിഷികളിലേക്ക് (ഏഴ് ഋഷിമാരിലേക്ക്”) പകർന്നു നൽകി. മുനികൾ ഈ ശക്തമായ യോഗശാസ്ത്രം ഏഷ്യ, മധ്യഭാഗം ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇന്ത്യയിലാണ് യോഗ സമ്പ്രദായം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തിയത്.അഗസ്ത്യ, സപ്തരിഷികൾ സഞ്ചരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, ഒരു പ്രധാന യോഗ ജീവിതരീതിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

യോഗയുടെ പിതാവ്

ശിവനെ ആദ്യത്തെ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആദിയോഗിയായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് അദ്ദേഹമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ യോഗ അറിവുകളും പ്രയോഗങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിരവധി വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി പരന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു അതിനെ 200 ബിസി യിൽ കൃത്യമായ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചത് പതഞ്ജലി മഹർഷി ആണ് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആധുനിക യോഗയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം

ഇന്നത്തെ തിരക്കുപിടിച്ച ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധയോ പരിചരണമോ നമുക്ക് നല്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാവണം പലരുടെയും ഉത്തരം. ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലർക്കും വളരെ ചെറുപ്പക്കാലത്ത് തന്നെ പലതരം രോഗങ്ങളും അതുമൂലം പലവിധ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല മരുന്നും ആശുപത്രിയുമായി നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വ്യായാമമുറ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലി ആയ യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എളുപ്പത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുതന്നെയാണ് യോഗ വളരെ പ്രാധാന്യം ഏറിയ ഒന്നാവാൻ കാരണവും.

യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം

യോഗ എന്നാൽ കൂടിച്ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിക്കുക എന്നാണ് അർഥം. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശക്തി ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തി അതുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമായും വസ്തുക്കളുമായും ആണ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ഉണർത്തി അതുമായി ആത്മബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർഥ ശാന്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അന്തര്ലീനമായിരിക്കുന്ന ശക്തി ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്തി അതിനെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിച്ച് അറിവും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം.

യോഗ ചെയ്യേണ്ട സമയം

യോഗ പരിശീലിക്കാൻ ഉചിതമായ സമയം ഏതാണ്? ഇത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം ആണ്. യോഗ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം, സൂര്യോദയം, സൂര്യാസ്തമയം തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ ഓരോ സമയത്തും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻപാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്.

യോഗ പരിശീലിക്കാൻ ഉചിതമായ സമയം ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്നാണ്. അതിന് ചില കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. ആത്മീയ വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം ആണ്.
ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുൻപ് ഉള്ള സമയമാണ്. ഈ സമയം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉന്മേഷമായി ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വയർ ശൂന്യമായിരിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സ് വലിയ സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന യോഗ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്ക് പലർക്കും ജോലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ രാവിലെ ഒരു 8 മണിക്ക് മുന്നെ യോഗ ചെയ്യുന്നതും ഉചിതമായിരിക്കും.

ശാരീരിക ക്ഷമത മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സൂര്യോദയമോ സൂര്യാസ്തമയമോ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ ചെയ്യാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉച്ചസമയം യോഗ ചെയ്യാൻ അത്ര അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല കാരണം കഴിച്ച ഭക്ഷണം ശരിയായി ദഹിച്ച ശേഷമേ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു. ഉച്ചയ്ക്ക് യോഗ ചെയ്‌താൽ അമിതമായി വിയർക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ നിർജ്ജലീകരണത്തിനും കാരണമാവും.

യോഗയുടെ ഗുണങ്ങൾ

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ യോഗ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പരിശീലിച്ചുവരുന്നു, ഇത് ഒരു വ്യായാമ മാർഗ്ഗം മാത്രമല്ല, ഒരു ജീവിത ശൈലി കൂടെ ആണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ, യോഗ ഏറ്റവും സാധാരണയായി നടത്തുന്ന ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നാണ്. ജിമ്മിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് യോഗ കാരണമാകുന്നു യോഗയുടെ ചില ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

  • യോഗ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ യോഗ സഹായിക്കും. ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് സമയം യോഗ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ദിവസേന അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. യോഗാസനങ്ങൾ, പ്രാണായാമം, ധ്യാനം എന്നിവ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ വിദ്യകളാണ്
  • ശരീരഭാരം കുറക്കാൻ യോഗ സഹായിക്കും. സൂര്യ നമസ്കാരവും (സൂര്യനമസ്ക്കാരം) പ്രാണായാമവും യോഗയിലൂടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില വഴികളാണ്.
  • യോഗ വേദനകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു – കാൻസർ, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ്, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾ, രക്താതിമർദ്ദം, സന്ധിവാതം, പുറം, കഴുത്ത് വേദന, മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥകൾ എന്നിവയുള്ള ആളുകൾക്ക് യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് വേദന കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • യോഗ ശ്വസനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു – പല പ്രാണായാമങ്ങളും ശ്വാസം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിനും ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിന്റെ പാരസിംപതിറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമ പ്രതികരണത്തെ സജീവമാക്കുന്നു.
  • യോഗ ശരീരത്തെ വഴക്കമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു – യോഗയ്ക്ക് വഴക്കവും ചലനാത്മകതയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചലന പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് പേജിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്തിയത് യോഗ എന്താണ്, യോഗയുടെ ചരിത്രം / ഉത്ഭവം, യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം, യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം, യോഗ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതുപോലെ യോഗയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി യോഗ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടക്കകാർക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉപകാരപ്രദമാകും.

കൂടുതൽ യോഗ അനുബന്ധ ഉള്ളടക്കം അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഹിഡൻ മന്ത്രയുടെ ബ്ലോഗ് പേജ് സന്ദർശിക്കൂ

Dr. Arundeep M

Assistant Professor (BAMS, RYT, MD)

Dr. Arundeep M, a dedicated Ayurveda Doctor with a profound passion for holistic wellness. He is also a Certified Yoga Trainer, making him well-versed in both ancient traditions to inspire a healthier and more balanced world. As an Assistant Professor at Yenepoya (Deemed to be University), Dr. Arundeep is on a transformative journey to spread the wisdom of Yoga and Ayurveda, unlocking the secrets to a harmonious life. Join him on this empowering path and embrace the power of these ancient traditions for a more fulfilling and enriched existence.

Similar Posts

Share this Post